Програма лояльності

Правила участі в бонусно-накопичувальній програмі

«Sky-Іменинник»

Ці Правила визначають умови участі в Програмі «Sky-Іменинник» і вимоги до учасників та інших сторін. Просимо детально ознайомитися з цими умовами, заповнити анкету і поставити підпис, підтверджуючи тим самим Вашу згоду з Правилами Програми.

Бонусно – накопичувальна програма лояльності «Sky-Іменинник» (далі по тексту Програма) – це програма для Відвідувачів, які хочуть отримувати винагороди за те, що вони віддають перевагу Парку сімейного відпочинку Sky Up. Суть програми полягає в накопиченні бонусів за відвідування Парку сімейного відпочинку Sky Up з метою подальшого використання накопичених бонусів на вхідній квиток, послуги та подарунки.

Участь в Програмі здійснюється відповідно до Правил Програми Лояльності «Sky-Іменинник».

Організатор Програми – Парк сімейного відпочинку Sky Up.

Учасник Програми – відвідувач, який успішно пройшов реєстрацію в Програмі і активував картку Учасника.

Картка Учасника – картка, яка видається учаснику при реєстрації.

Бонусы – Бонуси – одиниця виміру в Програмі, які нараховуються на персональний рахунок Учасника. Бонуси нараховуються при купівлі вхідного квитка – один вхід = 1 бонус.

Персональний рахунок – рахунок Учасника Програми, призначений для накопичення та використання накопичених бонусів.

 

  1. Загальні положення

1.1 Учасник Програми лояльності забов’язаний бути ознайомленим і згодним з Правилами.

1.2 Організатор Програми залишає за собою право змінювати (повністю або частково) або припиняти дію Програми в будь-який час без попереднього повідомлення Учасника. Зміни можуть стосуватися правил, умов участі, термінів дії, бонусів та інше.

1.3 Програма діє у Парку сімейного відпочинку Sky Up.

 Умови участі в Програмі

2.1 Учасником програми може стати кожен відвідувач, який відсвяткував у Парку День народження та/або є постійним відвідувачем Парку відповідно до попередніх Програм та інформаційної Бази даних, а також заповнив анкету Учасника Програми.

2.2 Стати Учасником можуть діти, батьки яких заповнили анкету в Парку сімейного відпочинку Sky Up  або діти, які досягли 16 років та активували карту Учасника.

2.2.1 Для багатодітних родин діють особливі умови: картка Учасника реєструється одна на родину, з можливістю використання для кожної дитини окремо, тобто одна дитина = один вхід = один бонус. Нарахування та списання бонусів відбувається за загальною системою Програми.

2.3 Картку можуть придбати постійні відвідувачі всього за 15 Sky-bucks!

2.4 Картка служить ідентифікатором відвідувача – учасника Програми.

2.5 Картка є власністю Організатора Програми.

2.6 Картка обслуговується в Парку сімейного відпочинку Sky Up.

2.7 Картка не може бути використана в якості банківської, кредитної, платіжної чи для здійснення інших операцій, не передбачених умовами Програми.

2.8 Картка дійсна протягом терміну дії Програми. Організатор Програми може здійснювати заміну карток, якщо в цьому є необхідність, враховуючи технічні вимоги. Однак картка може бути заблокована, якщо протягом 13 місяців по ній відсутні будь – які операції.

2.9 Організатори Програми залишають за собою право вибору клієнтів для участі в Програмі та порядок використання бонусів.

2.10 Датою початку участі в Програмі є дата першого відвідування з використанням Картки Учасника.

2.11 Використання бонусів буде можливо після активації Картки Учасника.

2.12 Для блокування Картки в разі втрати або пошкодження, а також для її розблокування Учаснику необхідно звернутися до Організатора через будь Канал комунікації Програми з відповідним зверненням.

2.13 Картка може бути розблокована або відновлена тільки в разі, коли дані особи (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону), яка подає заяву на розблокування або відновлення збігаються з даними, представленими в Анкеті Учасником і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.

2.14 При відновленні Картки Учаснику видається нова картка, на якій зберігається стан рахунку на момент блокування втраченої Картки. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться на рахунку до блокування Картки.

2.15 Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі без пояснення причин.

2.16 Участь в Програмі може бути припинено, за умови:

– Якщо Учасник Програми не дотримується Правила участі в Програмі;

– За власним бажанням Учасника;

– У разі припинення діяльності Програми.

2.17 Після припинення участі в Програмі всі накопичені на персональному рахунку бонуси анулюються і не можуть бути відновлені.

  1. Використання персональних даних Учасника

3.1 Інформація, надана Учасником в Анкеті прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, діти та їхні м’я, по батькові, дата народження, номер телефону, адресу електронної пошти, область, район місто / село, вулиця, будинок, квартира), є його персональними даними. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та іншими нормативно-правовими актами України.

3.2 Своїм підписом в Анкеті Учасник підтверджує, що добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації та ідентифікації як Учасника Програми. Метою обробки та використання персональних даних Учасника є підтримка довгострокового співробітництва; вивчення ринку; інформування Учасника про діяльність Організатора. Для цілей, передбачених цим пунктом і анкетою Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e – mail Учасника, а також відправляти SMS-повідомлення, дзвонити на зазначений в Анкеті номер. У разі зміни зазначеної мети обробки персональних даних на мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшою обробкою персональних даних Організатор зобов’язаний попередити про це Учасників в порядку, передбаченому п. 6.4 Правил.

3.3 Для цілей, передбачених п. 3.2 цих Правил, Учасник дає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати зберігання, накопичення, оновлення, зміну ( в міру необхідності) даних на термін дії Програми. Організатор зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-яким третім сторонам (крім передачі даних пов’язаним з ним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

 

  1. Нарахування бонусів

4.1 Для нарахування бонусів Учасник повинен пред’являти Картку Учасника Програми перед оплатою кожен раз при відвідуванні. Нараховані за вхід Бонуси реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

4.2 Бонуси нараховуються за такими правилами:

4.2.1 Кожен раз, коли Учасник купує вхідний квиток в Парк сімейного відпочинку Sky Up, на його картку автоматично нараховуються бонуси в розмірі, рівному: один вхід = 1 бонус. Бонуси нараховуються на бонусний рахунок Учасника протягом поточного дня з моменту здійснення покупки вхідного квитка.

4.3   Якщо Учасник є активним і частота його відвідування Парку на місяць є більше 5 разів, то коефіцієнт, за яким нараховуються наступні бонуси становитиме: один вхід =1.2 бонуси

4.4 При покупці Учасник має право перевірити правильність нарахування бонусів. Для вирішення спірних питань учасник повинен звернутися до Організатора та пред’явити картку. Організатор залишає за собою право змінювати умови (схеми) нарахування бонусів.

4.5 Якщо учасник відвідує Парк за акціями “Ранкові прсиденьки” або “Happy Hours” бонуси нараховуються з коефіцієнтом 0.5

  1. Використання бонусів

5.1 Бонуси активуються (стають доступними для використання) наступного дня після того як була заповнена анкета Учасника Програми.

5.2 Учасник має право використовувати Бонуси, які знаходяться на його рахунку, як знижку при купівлі вхідного квитка

5.3 Використання (списання) Бонусів з Рахунку Учасника здійснюється з розрахунку 9 бонусів = 100% знижка на вхідний квиток.

5.4 Відповідно до кількості набраних на рахунку Бонусів Організатор надає Учаснику право отримати знижку при купівлі квитка  за заявленим умовам.

5.5 Додатковим бонусом є можливість Учасника програми в день купівлі квитка мати можливість входити і виходити з Парку необмежену кількість разів.

5.6. Учасники Програми мають можливість кожного останнього четверга місяця безкоштовно відвідати  Парк на День іменинника.

5.7 Набрані Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівкою.

5.8 Якщо протягом 12 місяців Учасником Програми не здійснювалися ніякі дії, всі накопичені раніше бонуси, будуть анульовані. Для того, аби активувати картку, необхідно знову відсвяткувати День народження малечі у SkyUp/

5.9 Організатор Акції не несе відповідальності за оплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

 Інші умови

6.1 Програма є довгостроковою.

6.2 Правила регулюються чинним законодавством України.

6.3 Інформація, яку надає Учасником в Анкеті, дає Організатору можливість краще зрозуміти потреби споживачів і надавати їм повні відомості про пропозиції в рамках Програми, покращувати якість послуг і товарів, пропонованих Учаснику. Ці відомості можуть бути змінені або видалені Учасником шляхом додаткового інформування Організатора.

6.4 Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено в Парку або відправлено Учаснику на зазначені в Анкеті адресу електронної пошти або номер мобільного телефону та / або розміщені на сайті Організатора, і / або в офіційних групах Організатора в соціальних мережах.